چطور می توانیم کمکتان کنیم؟
Generic selectors
جستجو
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
پرداخت دوره‌ای


پرداخت دوره‌ای اشتراکی

در صورتی که نیاز دارید پرداخت‌های دوره‌ای از مشتریان یا کاربرانتان داشته باشید می توانید بسیار ساده و حرفه‌ای برای آنها فاکتور‌های زمان‌بندی شده بسازید. بازه‌‌ی مورد نظرتان را مشخص کنید، ما برای آنها سر موقع sms و ایمیل یاداوری ارسال می‌کنیم.

شما می‌توانید متن پیامک و ایمیل را بطور شخصی‌سازی شده و از طرف خودتان بصورت whitelable ارسال کنید.

آموزش ساخت و ارسال زمان‌بندی

شما می‌توانید با استفاده از فاکتور زمانبندی بطور مثال فاکتور با زمان‌بندی ماهانه و به تعداد ۱۲ ماه که از زمان شروع ارسال فاکتور‌ها شروع می‌شود، هر ماه به مدت یک سال به صورت خودکار و زمانبندی شده برای مشتری شما ارسال می‌شود.

ارسال دستور ساخت زمانبندی

برای ساخت یک زمانبندی شما باید حداقل شناسهکد یک مشتری و یک آیتم مالیکه از قبل ساخته‌اید را داشته باشید.


curl -X POST
https://api.payping.ir/v2/invoice/Schedule
'H 'Authorization: Bearer {token}-
'H 'Content-Type: application/json-
}' d-
cc": [ {"emailAddress": "me@example.com"}]
کدهای مشتری از پیش ساخته شده //  ,customers": [ { "code": "xxxx" } ]"
ارسال فاکتور=1 // createStatus": 1"
,"شماره فاکتور" : "number"
,"عنوان فاکتور" : "title"
تاریخ ارسال // ,"sendDate": "2020-07-29T10:23:40.785Z"
مقدار تخفیف // ,discountAmount": 0"
نوع تخفیف (تومان/درصد)(درصد = 0 ) // ,discountType": 0"
هزینه ارسال// ,shipping": 0"
,"نوت" : "notes"
,"قوانین و مقررات" : "termsAndConditions"
,"متن یادآوری" : "memo"
} : "schedule"
تکرار در هر// ,interval": 0"
نوع زمان‌بندی (روزانه/هفتگی/ماهانه/سالانه)// ,scheduleType": 0"
به تعداد// ,count": 0"
سر رسید فاکتور بعد از چند روز// ,dueDateAfterHowManyDay": 0"
,{
] : "products"
}
شناسه آیتم مالی// ,"code": "xxx"
,"عنوان آیتم" : "title"
,"توضیح آیتم" : "description"
دارا بودن مالیات// ,"haveTax": false
تعداد // ,quantity": 0"
مقدار تخفیف// ,discountAmount": 0"
نوع تخفیف(تومان/درصد) // ,discountType": 0"
کد تخفیف در صورت استفاده// ,"couponCode": "xxx"
قیمت واحد// ,amount": 0"
{
,[
مشاهده فایل ضمیمه بعد از پرداخت// ,sendAttachmentsAfterSuccessPayment": false"
مشاهده نوت بعد از پرداخت// ,showNotesAfterSuccessPayment": false"
مشاهده قوانین بعد از پرداخت// ,showTermsAfterSuccessPayment": false"
شناسه فایل‌های ضمیمه آپلود شده // ,attachments": [ "xxx" ]"
ارسال به دسته بندی خاصی از مشتریان// ,tagIds": ["xxxx"]"
{
,{

کپی کردن یک فاکتور ساده یا زمانبندی

شما می‌توانید به سادگی فاکتور های از پیش ساخته خود را برای مشتریان جدید کپی کنید.


curl -X POST
https://api.payping.ir/v2/invoice/Copy
'H 'Authorization: Bearer {token}-
'H 'Content-Type: application/json-
}' d-
کد فاکتور مرجع// ,"Code": "xxxx"
تاریخ ارسال// ,"SendDate": "2020-07-29T10:23:40.785Z"
کدهای مشتری از پیش ساخته شده// CustomerCodes": [ "xxxx" ]"
,{


در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی ، با پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ در ارتباط باشید.
لغو
خیلی ممنون!