چطور می توانیم کمکتان کنیم؟
Generic selectors
جستجو
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
معرفی‌نامه


چنانچه دارای یک مجموعه ثبت شده می‌باشید ، لازم است در قالب یک “نامه سربرگ‌دار” همراه با مهر و امضا ، مشخصات هویتی و بانکی ثبت شده در پی‌پینگ را خطاب به شرکت مانا تدبیر آواتک پی‌پینگ ثبت و سپس تصویر نامه ذکر شده را در چت سایت برای پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ ارسال نمایید.

 

متن معرفی‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

 

حضور محترم شرکت مانا تدبیر آوا تک پی‌پینگ

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای/خانم …………….. به شماره ملی ……………… به عنوان نماینده رسمی و قانونی این شرکت/موسسه/سازمان جهت انجام خدمات پرداخت و ایجاد حساب کاربری به آن شرکت معرفی می‌گردد
خواهشمند است دستور لازم جهت همکاری با نامبرده را مبذول فرمایید
ضمناً مشخصات بانکی متصل به حساب کاربری در ذیل ارائه می‌گردد

شماره حساب :
شماره شبا :
بنام :

مهر و امضاءدر صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی ، با پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ در ارتباط باشید.
لغو
خیلی ممنون!